Uzm.Psikolog Elif İşcan


Türkiye'de insanlar çalışıyor ama mutlu değil!


Yapılan bir araştırma sonucuna göre Türkiye'deki insanlar refah ve mutluluk sıralamasına göre 40 ülke içinde 32. sırada yer alıyor. Yapılan çalışmada yer alan iş yeri çalışma ortamından memnuniyet değerlendirmesinde; Danimarka, Norveç, İngiltere, İsviçre, Avusturya, Belçika, Hollanda ve Almanya`da her on kişiden dokuzu işinden memnun olduğunu, Türkiye`de her iki kişiden biri, Yunanistan`daysa her üç kişiden ikisi çalışma ortamından memnun olduğunu ifade etmiş. Bu araştırmaya göre; Türkiye, çalışma ortamından en az memnun olan ülke oldu. Ve araştırmada görülen diğer bir konu ise çalışma koşullarından memnun olmayan insanların bu durumun hayatlarını etkilediklerini dile getirmesi...

Kişisel mutluluk iş yerindeki verimi etkiliyor

Bu yapılan araştırmanın sonuçlarına baktığımızda aslında kişisel mutluluğun iş yerinin verimini de etkilediğini görmek güç değildir. Çünkü kar etme amacıyla çalışan tüm işletmeler, bünyelerinde çalıştırdıkları insanların yaptıkları işler doğrultusunda başarılı olur veya olmazlar. İş yerlerinde çalışanların başarısı ve motivasyonu bu nedenle çok önemlidir. Motivasyonu ve iş verimliliğini psikolojik anlamda sağlamak işyerlerinde pozitif gelişmeleri beraberinde getirirken, bu durumu sağlayamayan işyerlerinde de işlerin kötüye gittiği görülmektedir.

Kişilerin özel hayatında yaşadıkları, psikolojisi ve mutluluğu kişiler üzerinde ne kadar etkili olsa da aslında kişilerin iş yerinde psikolojik olarak iyi olup olmama durumları kişilerin hayatının geneli üzerinde etkilidir. Türkiye'de çalışanlara baktığımızda günün en az 8 saatini işyerinde geçiren insanlarda işyerinin önemini gözlemlemek zor değildir.  Bu durum aslında kişinin özel hayatı kadar kişiyi etkilemekte hatta çoğu durumda kişinin iş yerindeki psikolojisi özel hayatını ve tamamen hayatını etkilemektedir. İşyerlerinde çalışan insanların mutsuzluğu, asık surat ile çalışmaları kendi iş verimleri dışında beraber çalıştıkları insanları da zincirleme bir şekilde etkilemektedir. Bu şekilde insanların çalıştığı bir işyerinin veriminin iyiye gitmediği aşikardır.

İş yerinde çalışan bir bireyin arzusu; mesai saatlerinde en az şekilde yorulmak, yaptığı işin karşılığı olan paranın kendilerine ödenmesi yani işyerindeki görevlerinin ve maaşlarının net ve belirgin olmasıdır. Çalışan kişiler sürekli olarak yaptığı işler ile kendisine ödenen bedelin karşılaştırmasını yapmamalıdır. Bu şekilde çalışan bir kişi daha mutlu olacağı ve daha sorunsuz çalışacağı için daha az hata yapacaktır.

İş yerinde mobbing!

Bunun yanında kişilerin işyerindeki psikolojik durumları sadece iş ve karşılığında alınan ücret ile sınırlı değildir. Kişilerin işyerinde mobbinge maruz kalmamaları, işyerindeki arkadaşlar ile organize bir şekilde çalışmaları, işyeri sahiplerinin kendilerine tutumları kişilerin motivasyonunu etkileyecektir. İş yerinde mobbinge maruz kalmış bir çalışandan yüksek verim beklenmesi güçtür. Türkiye'de çoğu çalışan çalıştığı kurumda maruz kaldıklarının ne olduğunun da farkında değildir çoğu zaman. Bu nedenle sorunları çözemeyip aynı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir. Kişilerin işyerinde maruz kaldıkları mobbing; kişiye güvenilmediği, ondan bilgi saklanması, yeterliliğinin sorgulanması, zamanında bitiremeyeceği işleri vererek onu zor durumda bırakmak şeklinde uygulanabilmektedir. Kişi bu şekilde yetersiz gösterilerek, rencide edilerek utandırılmaya çalışılır. Bu durum iş yerlerinde sadece işveren tarafından kişiye uygulanmaz, kişinin birlikte çalıştığı arkadaşlar tarafından da çoğu zaman kişi bu duruma maruz bırakılabilir.

İşyerinin rahat ve huzurlu olması çalışan verimini yükseltir

İşyerindeki ilişkiler, iş yerinde çalışan kişiye karşı yapılan tutum ve davranışlar kişilerin motivasyonunu maaştan daha çok etkilemektedir. Yüksek bir maaş ile çalışan ancak işyeri sahipleri tarafından azarlanan, cezai yaptırımlar uygulanan bir kişi ya da işyerindeki diğer çalışan insanlar ile sıkıntılı olan bir kişinin motivasyonunun yüksek olması beklenemez. Kişiler bu durumlara maruz kaldıklarında maaşları yüksek dahi olsa yeni işlere yöneleceklerdir. Yani işyerinin rahat ve huzurlu olması kişinin motivasyonunu olumlu etkileyecektir ve kişi daha yüksek verimlilikle çalışacaktır.

Çalışanların işyerindeki psikolojik durumu,  kalite ve verimlilik istatistiklerine yüksek oranda yansımaktadır. Çalışanların psikolojilerinin iyi olduğu, işlerin yolunda gittiği, çalışanların öz veri ile çalıştığı işyerlerinde sonuçların gayet verimli olduğu görülecektir. Bu duruma bağlı olarak artan verim, rahat iş yaşamı, kalite, çalışanların işine olan motivasyonu maddi olarak şirkete kar elde ettirecektir. Kar elde edip kalkınan şirketlerin bu durumu da çalışanlara zam olarak yansıyacağı için kişiler daha verimli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerdir.


Uzman Psikolog Elif İşcan Kocamış

elif.scn@gmail.com

                                            

THE CRUISE LIFE