HABER 6.01.2022 13:06:00 0

Limanların işletme süreleri ihalesiz olarak 49 yıla uzatıldı

Stokçuluk yapanlara 2 milyon liraya kadar ceza verilmesini öngören kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. Yasayla daha önce özelleştirilen limanların işletme sürelerinin ihalesiz 49 yıla uzatılabilecek.

'Stokçulukla mücadele' kapsamında uygulanan para cezalarının artırılmasını ve daha önce özelleştirilen limanların işletme sürelerinin ihalesiz uzatılmasını da içeren ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ Maclis'te kabul edildi.

Kanuna göre; Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait olan ve işletme hakkı daha önce özelleştirilen bazı limanların işletme süreleri 49 yıla kadar uzatılabilecek. Süre uzatımına karar verilmesi halinde taraflar arasında ek sözleşme düzenlenecek ve sözleşme bedeli Sermaye Piyasası Kanunu'na göre değerleme yapmaya yetkili en az iki kuruluş tarafından belirlenecek.

THE CRUISE LIFE